Signup for a newseller to get SplitCam software news and updates! You can unsubscribe anytime. Your address will never be disclosed.

your name: e-mail:
SplitCam

תוכנה שמפצלת זרימת וידאו, עבור שימוש במקור לכידת וידאו אחד במספר יישומים שונים
ספליטקם מאפשרת שימוש, לדוגמה, במצלמת אינטרנט אחת במספר יישומים בו זמנית, מה שחלונות לא מאפשר בסטנדרטים שלו
עקב פיצול של זרימת וידאו ממצלמה אחת, ספליטקם מאפשרת להתחבר לעד 64 יישומים שונים, כך שכל יישום יחשוב שהוא עובד ישירות
עם מצלמת האינטרנט או עם כל התקן אחר של לכידת וידאו


איך זה עובד

בדרך כלל, אחרי התקנה של התקן ללכידת וידאו, לדוגמה, מצלמת אינטרנט, אתה יכול להשתמש בו בוזמנית לא יותר
מיישום אחד,. בניסיון להתחבר לאותה מצלמה מיישום אחר אתה תקבל שגיאה, עם מורת רוח מצערת, שהמצלמה כבר
בשימוש על ידי יישום אחר, במקרה זה אתה תצטרך להמתין, עד שהמצלמה תשתחרר, או לדחות את הרעיון של שמוש
ביישום השני. מה לעשות, אם אתה רוצה לדוגמה, בוזמנית לתקשר בשיחת ועידה ובאותו זמן להקליט את הוידאו
מהמצלמה בעזרת תוכנת לכידת הוידאו המועדפת עליך או אם זה הכרחי עבורך להפעיל יותר מעותק אחד של יישום
!ועידת וידאו בכדי לשוחח בוזמנית עם מספר אנשים לא קשורים? ספליטקם מציע לך פתרון פשוט עבור בעיה זו
התקן את תוכנת הספליטקם על המחשב שלך, הגדר לה ללכוד וידאו ממצלמת האינטרנט, וביישום הרצוי בחר במקום
וזה הכל, השימוש בתוכנה בהחלט שקוף ! רק תוודא, שהפרדת 'SplitCam Capture' מצלמת האינטרנט, את ההתקן
SplitCam הוידאו שאתה משתמש ביישום שלך זהה בהגדרות שלה להגדרות בתוכנת
 
הגדרות התוכנה
אפשרות לבחור מקור של לכידת וידאו: ממצלמת אינטרנט, כרטיס וידאו וכו
(FTP) אפשרות לבחור את כמות התמונות שהמצלמה תלכוד בשניה
התלויה ביכולת של התקן הלכידה. בדרך כלל מהירות מירבית של לכידת וידאו
היא 30 תמונות לשניה, עבור ועידת וידאו בדרך כלל המהירות היא 15 תמונות לשניה
התאמה של המאפיינים הבסיסיים של מקור הוידאו, באמצעות ממשק ידידותי, מותקן
בתוך התוכנה
התאמת אפשרויות נוספות של מקור הוידאו, הניתנים על ידי יצרן התקן הלכידה
160x120, 320x240, 640x480 :שימוש בהפרדות שונות ביישומים
וכו כל יישום יכול להשתמש בהפרדה שונה
אפשרות לבחור הפרדות מורשות עבור יישומים, תוסף של פונקציה זאת תקטין את
ההעמסה על המהמעבד בזמן שימיר את הלכידה לתבניות שונות
עידכון אוטומטי של התוכנה מבטיח שאתה תמיד תהיה מעודכן בגירסה הכי חדשה
והעברתו כמקור (BMP, GIF, JPG) לכידת תמונת וידאו מקובץ גרפי
וידאו ליישום
הגדלה, הזזה ובחירת אזור של מקור וידאו והעברתו ליישום
בפיתוח
מעטות שונות לשינוי המראת של התוכנה ע'י 'עורך מעטה' אשר ניתן להורדה בנפרד
דרישות מערכת
או יותר XP/ME/98 מערכת הפעלה: חלונות 2000, חלונות
או יותר Intel Pentium :מעבד
או יותר MB 128 :זיכרון פנימי
או יותר DirectX 9 :התקנים נוספים
התקנת התוכנה
הורד את קובץ ההתקנה ושמור אותו במחשב שלך
הפעל את קובץ התקנה ועקוב אחר ההוראות על המסך
,המערכת תזהיר אותך על היעדרות החתימה הספרתית, אישור על ה'מהימנות' התוכנה
'YES' לחץ בבטחה על
בהפעלה הראשונה של התוכה, היא תציע להתקין התקן של מצלמה וירטואלית . חשוב
מאוד להתקין התקן זה, בלי ההתקן הזה התוכנה לא תפעל
אחרי התקנת ההתקן של מהמצלמה הוירטואלית, יופיע במערכת שלך התקן לכידת וידאו
'SplitCam capture' נוסף תחת השםIcelandic Dutch Turkish English Russian Romanian Italian Hebrew Bulgarian Chinese Portugal Czech Hungarian German :: Home ::